Polityka prywatności

Dla nas, Railen GmbH , ochrona i poufność danych osobowych ma szczególne znaczenie. Dane osobowe gromadzimy i wykorzystujemy wyłącznie zgodnie z przepisami prawa, tzn. zgodnie z obowiązującymi niemieckimi i europejskimi przepisami o ochronie danych osobowych. W niniejszym oświadczeniu o ochronie danych osobowych informujemy odwiedzających naszą stronę o tym, jakie dane osobowe gromadzimy i w jakim celu będziemy z nich korzystać, a także o dostępnych dla odwiedzających stronę opcjach dotyczących ich danych osobowych.

Podjęliśmy organizacyjne, umowne i techniczne środki zabezpieczające, aby zapewnić przestrzeganie przepisów o ochronie danych oraz zapobiec przypadkowej lub celowej manipulacji, utracie, zniszczeniu lub dostępowi osób nieupoważnionych. Niemniej jednak, 100% bezpieczeństwo transmisji danych przez Internet nie jest możliwe.

1. Dane dostępu

Gromadzimy dane o każdym dostępie do oferty online (tzw. pliki logów serwera). Do danych dostępu należą: nazwa odwiedzanej strony internetowej, plik, data i godzina dostępu, wielkość przesyłanych danych, powiadomienie o udanym dostępie, typ i wersja przeglądarki, system operacyjny odwiedzającego stronę, adres URL odsyłacza (poprzednio odwiedzana strona) oraz wnioskujący dostawca.

Wykorzystujemy dane protokołu bez przypisania do osoby odwiedzającej stronę lub innego profilowania zgodnie z przepisami prawa wyłącznie do oceny statystycznej w celu zapewnienia działania, bezpieczeństwa i optymalizacji oferty online. Zastrzegamy sobie jednak prawo do późniejszego sprawdzenia danych z protokołu, jeśli istnieje uzasadnione podejrzenie na podstawie konkretnych dowodów, że dane te są wykorzystywane niezgodnie z prawem.

Adresy IP przechowujemy w plikach logowania przez określony czas, jeśli jest to konieczne dla celów bezpieczeństwa lub świadczenia usług i jeśli istnieje konkretne podejrzenie popełnienia przestępstwa w związku z wykorzystaniem obecności w Internecie.

2. Dane osobowe

Pozostałe dane osobowe przechowujemy i wykorzystujemy wyłącznie wtedy, gdy podają je Państwo dobrowolnie, na przykład kontaktując się z nami. Jeżeli udostępnili nam Państwo dane osobowe, wykorzystujemy je wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na Państwa zapytania, w celu realizacji zawartych z Państwem umów oraz w celu administracji technicznej.

3. Cookies

W naszej ofercie internetowej używamy plików "cookies". Pliki cookie są małymi plikami, które są przechowywane na komputerach odwiedzających i mogą przechowywać informacje dla dostawców. Tymczasowe cookies są usuwane po zamknięciu przeglądarki, trwałe pliki cookies są przechowywane przez określony czas i mogą udostępniać zapisane informacje po ponownym wywołaniu oferty online. Pliki cookie sesji zawierają części danych logowania w postaci zaszyfrowanej. Osoby odwiedzające stronę mogą usunąć te pliki cookie w dowolnym momencie w przeglądarce swojego urządzenia końcowego. Pliki cookie sesji wygasają automatycznie po zakończeniu sesji.

Odwiedzający stronę może mieć wpływ na korzystanie z plików cookie. Większość przeglądarek ma opcję, za pomocą której przechowywanie plików cookie jest ograniczone lub całkowicie uniemożliwione. Staramy się tak zaprojektować ofertę online, aby korzystanie z plików cookie nie było konieczne. Zwracamy uwagę na to, że bez cookies użytkowanie, a w szczególności komfort użytkowania są ograniczone.

4. Google Analytics

Korzystamy z Google Analytics, internetowej usługi analizy Google Inc. "("Google"). Google Analytics używa "cookies", czyli plików tekstowych umieszczanych na komputerach odwiedzających stronę internetową w celu umożliwienia witrynie przeanalizowania sposobu, w jaki użytkownicy z niej korzystają. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z tej strony przez odwiedzających stronę są zazwyczaj przesyłane do serwera Google w USA i tam przechowywane.

Jeśli jednak na tej stronie internetowej zostanie aktywowana anonimizacja IP, Google skróci adres IP odwiedzających stronę w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach będących stronami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie przesłany do serwera Google w USA i tam skrócony. Anonimizacja IP jest aktywna na tej stronie. Na zlecenie operatora tej strony internetowej Google wykorzystuje te informacje do oceny korzystania z tej strony internetowej przez osoby odwiedzające stronę internetową, do sporządzania raportów dotyczących ruchu na tej stronie oraz do świadczenia operatorowi strony internetowej innych usług związanych z korzystaniem z tej strony internetowej i Internetu.

Adres IP przesyłany przez przeglądarkę użytkownika w ramach Google Analytics nie jest łączony z innymi danymi Google. Użytkownicy strony mogą zrezygnować z cookies wybierając odpowiednie ustawienia w przeglądarce, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku nie będą mogli korzystać z pełnej funkcjonalności tej strony internetowej.

Odwiedzający stronę internetową mogą również uniemożliwić Google zbieranie danych generowanych przez cookie i związanych z korzystaniem przez nich z tej strony internetowej (w tym ich adresu IP) oraz przetwarzanie tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod poniższym linkiem: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

5. Wysyłanie informacji przez Newsletter

E-maile zawierające informacje reklamowe dotyczące nas i naszych usług są wysyłane wyłącznie za wyraźną zgodą osób odwiedzających stronę. Odwiedzający stronę mogą w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania biuletynu. Możliwość rezygnacji można również znaleźć w każdej wiadomości e-mail.

Przed wysłaniem newslettera właściciel adresu e-mail otrzyma e-mail potwierdzający rejestrację newslettera. Niepotwierdzone rejestracje zostaną automatycznie usunięte najpóźniej w ciągu czterech tygodni.

Podczas rejestracji do newslettera zapisujemy czas rejestracji, czas potwierdzenia oraz adres IP odwiedzającego stronę. Jesteśmy prawnie zobowiązani do protokołowania rejestracji w celu udowodnienia prawidłowego zgłoszenia.

6. Zgoda i prawo odwołania

O ile wykorzystujemy dane w celu, który zgodnie z przepisami prawa wymaga zgody osoby odwiedzającej stronę, zawsze będziemy prosić o jego wyraźną zgodę i zgodę tę protokołujemy. Osoba odwiedzająca stronę może w każdej chwili odwołać swoją zgodę.

7. Informacja, korekta i usuwanie danych

O ile dane osobowe nie są już potrzebne lub nie muszą być przechowywane ze względu na zobowiązania prawne, zostaną one usunięte. Odwiedzający stronę ma w każdej chwili prawo do bezpłatnego uzyskania informacji o pochodzeniu swoich danych osobowych oraz o rodzaju i zakresie ich przechowywania i wykorzystywania. Odwiedzający stronę może zwrócić się o korektę i - jeżeli przechowywanie jest niedopuszczalne lub nie jest już konieczne - usunięcie swoich danych.

8. Organ odpowiedzialny w rozumieniu prawa o ochronie danych

Railen GmbH
Pan Robert Nowacki
Friedrichstr. 95, 10117 Berlin

Stan: 23.06.2018

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Zamknij